Obama jura para un segundo mandato como presidente de Estados Unidos

January 20, 2013 09:20 AM